T.T.K. ve K.G.K Mevzuatına Göre İlanı Gerekli Hususlar ve Duyurular

T.T.K. ve K.G.K Mevzuatına Göre İlanı Gerekli Hususlar ve Duyurular


2015 - 2016 YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL BELGELERİ

 

 

ANALİZ BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.

YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

 

 

TOPLANTI KONUSU                     : Ortakları Genel Kurula Çağrı Duyurusu

TOPLANTI TARİHİ                        : 30 Mart 2017 - Perşembe

TOPLANTI SAYISI                         : 46

TOPLANTI YERİ                            : Şirket Merkezi

TOPLANTIYA KATILANLAR      : Hüsamettin Sekizkardeş, Seyfettin Alioğlu, M.Nedim Akkurt

 

 

KARAR:              Analiz Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketimizin 2015 ve 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 17.04.2017 Pazartesi günü Şirket merkezi olan Bayar Caddesi No: 105 D: 9 Nacibey Apt. Kozyatağı-Kadıköy adresinde saat 10:00’ da Ticaret Bakanlığının temsilcisi huzurunda aşağıdaki gündem ile ilansız Genel Kurul yapılacaktır.

Genel Kurula Toplantı çağrısı ile ilgili duyuru ayrıca şirketin internet sitesinde yayınlanmıştır.

Ortaklara duyurulur.

 

 

Yönetim Kurulu Üyesi                       Yönetim Kurulu Üyesi          Yönetim Kurulu Başkanı

Seyfettin Alioğlu                              M.Nedim Akkurt                  Hüsamettin Sekizkardeş

TC: 49954718692                              TC: 11183488240                  TC: 56062346136

e-imza                                                     e-imza                                      e-imza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÜNDEM;

 

 1. Divan heyetinin seçimi ve Divan heyetine tutanakları imzalama yetkisinin verilmesi
 2. 2015-2016 yıllarına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporlarının okunması ve müzakeresi
 3. 2015-2016 yılına ait Denetçi raporunun okunması ve müzakeresi
 4. 2015-2016 yıllarına ait Finansal Tabloların okunması ve Onaylanması
 5. 2015-2016 yıllarına ait Yönetim Kurulunun İbrası
 6. 2015-2016 yıllarına ait Denetçinin İbrası
 7. Kurucu Ortak Hüsamettin Sekizkardeş ’e şirketi Temsil ve İlzam ile ilgili yetki verilmesi
 8. Yeni Yönetim Kurulunun seçilmesi
 9. Denetçi seçilmesi
 10. Dilek ve Temenniler
 

 

 

Tarih  : 30.03.2017

Sayı    : 252 / 2017- 01

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

EMİNÖNÜ - İSTANBUL

Hobyar Mahallesi, Büyük Postane Caddesi, Postane Yanı Sokak No:17

Sirkeci-Fatih/İSTANBUL

Tel: 0(212) 514 21 30-39

 

Konu: Şirketimizin 2015-2016 Yılı Olağan Genel Kurulu Hk.

 

Ticaret Sicilinde 381037 numara ile kayıtlı bulunan ANALİZ BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.’ nin 2015-2016 yılı olağan genel kurul toplantısı Bayar Caddesi No: 105 D: 9 Nacibey Apt. Kozyatağı - Kadıköy - İstanbul şirket merkezi adresinde 17.04.2017 Pazartesi günü  Saat : 10:00’ da aşağıdaki gündem ile yapılacaktır. Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesini arz ederim.

 

Sorumlu Ortak Başdenetçi

Yeminli Mali Müşavir

Hüsamettin Sekizkardeş

 

e-imza

 

 

 

EKİ;

 1. Noter onaylı Yönetim Kurulu Toplantıya Çağrı Tutanağı (2 Adet)
 2. Genel Kurul Gündemi
 3. İmza Sirküleri
 4. Vakıflar Bankasına Yatan Harç Fotokopisi ( 2 yıl için )
 5. Son Genel Kurul Gazetesi Fotokopisi


18.04.2017

İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

KADIKÖY TEMSİLCİLİĞİ

Altay Çeşme Mah. Öz Sok. No:19

Gold Plaza Maltepe / İSTANBUL

 

 

 

Konu: 2015-2016 Yılları Olağan Genel Kurul Tescil ve İlanı

 

Ticaret Sicilinde 381037 numara ile kayıtlı bulunan ANALİZ BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.’ nin 17.04.2017 tarihinde saat 10:00’ da şirket merkezinde Ticaret Bakanlığının temsilcisi Mustafa Çalışkan Beyin huzurunda Olağan Genel Kurul yapılmıştır. İlan ve tescilini rica ederiz.

 

EKİ;

 1. Noter onaylı Genel Kurul Tutanağı (2 Adet)
 2. Hazirun Cetveli
 3. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Atama Yazısı Aslı

 

 

 

 

Sorumlu Ortak Başdenetçi

Yeminli Mali Müşavir

Hüsamettin Sekizkardeş

e-imza