Tam Tasdik Hizmetleri

Tam Tasdik Hizmetleri

3568 sayılı Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik kanunu gereği gerçek ve tüzel kişilerin vergi denetim ve danışmanlığını yaparak tam tasdik raporu ile Maliye Bakanlığı ve dolayısıyla vergi daireleri nezdinde rapor etmek.

Şirketimiz; çok geniş bir alana yayılan günümüzün ekonomisi ve çok uluslu şirketler ile işbirliği neticesinde yurtiçi ve yurtdışı ilişkileri olan Gerçek ve tüzel kişilere aşağıda başlıklar halinde sunduğumuz hizmetleri vermektedir. Daha geniş bilgi için lütfen bize ulaşınız.


 • Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik ve Denetim Hizmetleri vermek
 • KDV iadelerinin rapora bağlanarak alınması
 • Transfer Fiyatlandırması  / Örtülü Sermaye konusu
 • Vergi uyuşmazlıklarına çözüm getirme
 • Kurumsal Vergi Danışmanlığı
 • Bireysel Vergi Danışmanlığı
 • Vergisel Teşvikler, İstisna ve Muafiyetler
 • Serbest Bölgeler Mevzuatı
 • Uluslararası Vergi Planlaması ile ilgili Hizmetler
 • Şirketlerin revizyon ve kontrolü
 • Yabancı yatırımcılar için rehberlik ve danışmanlık yapmak

anasayfa