Bağımsız Denetim Hizmetleri

 • Kamu gözetim kurumunun yönerge ve tebliğlerine göre bağımsız denetim yapmak.
 • Yeni T.T.K.’na bağlı olarak şirketlerin Bağımsız Denetimini, Kamu Gözetim Kurumu  mevzuatına uygun  olarak  gerekli  belgeler ile birlikte ilgililerine onaylı rapor halinde sunmak.
 • 2499 Sayılı Sermaye Piyasası  Mevzuatına göre Halka Açık şirketlerin denetimini yaparak uluslararası  Denetim ve Muhasebe prensipleri esas alınarak yerli veya yabancı şirketlerin UFRS ve UMS doğrultusunda Bilanço ve Gelir Tablolarını hazırlamak  ve Tasdik etmek.
 • Özel Amaçlı Denetim Raporları hazırlamak
 • Şirket Marka ve değerlemesi yaparak rapor ile ihtiyaç sahipleri ve Kamuya açıklar
 • 3568 sayılı yasaya bağlı olarak; Kurumlar vergisi ve Gelir Vergisi kanununa göre dönem sonu mali tablolar ve bilançolarını rapora bağlamak.
 • SPK mevzuatı gereği Halka Açılacak Şirketlerin işlemlerini yapar.
 • Aracı kurum ve Sigorta aracı şirketlerinin Denetim ve raporlanmasını sağlar
 • SPK’na (halka açık ) kayıtlı şirketlerin Seri X  - 22 nolu Tebliğine uygun olarak  denetimlerini gerçekleştirip raporlamak
 • Kobilerin Ar-Ge  için Kosgeb’den  ve Kalkınma Ajanslarından alacakları Kredi ve yardımlar için danışmanlık yapar,       rapor hazırlar.
 • Bankalar Kanunu Gereği  Şirketlerin Kredi talepleri halinde Bilanço ve Gelir Tablolarının kayıtlara ve Gerçeğe Uygunluğunu onaylamak.