Sosyal Güvenlik Danışmanlığı

Analiz Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. Sosyal Güvenlik kurumu ve İş hukuku yasalarına göre aşağıda sayılan işler için hizmet vermektedir.

 

  • İşçi – İşveren ilişkilerinde idari kademedeki ihtilafların çözmek için danışmanlık yapmak
  • Kurumsal şirketlere ve firmalara sigorta ve iş hukuku mevzuatında danışmanlık yapmak
  • Şirketlere ihbar, Kıdem tazminatı, işsizlik sigortası konularında danışmanlık yapmak
  • İnşaat Müteahhidi firmalara “Asgari İşçilik Hesabı” yaparak SGK nezdinde dosyanın kapanmasını sağlamak
  • SGK ve İş hukuku mevzuatı kapsamı içindeki diğer işlere danışmanlık yapmak