Site Haritası

SPK Başkanlığındanİzin ve Müsahade Tarihleri: 14.12.2000-113/1828 sayılı Kurul kararı ile yetkilendirilmiş bulunmaktayız.


Kamu Gözetim Kurumu 10.12.2014 tarih ve 169 sayılı toplantısında BDK/2015/156 sayılı sicil nosu ile analiz bağımsız denetim ve danışmanlık A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak yetkilindirilmesine karar verilmiştir.


Teklif İsteyin

Anasayfa

Analiz Bağımsız  Denetim ve Danışmanlık A.Ş.

2499 Sayılı S.P.K. kanunu ve 6102 sayılı Yeni  T.T.K. kapsamında, 3568 sayılı yasanın verdiği yetki ile Bağımsız denetim yapmaktayız. Kamu Gözetim Kurumunun denetim ile ilgili mevzuatı çalışma kapsamımız dahilindedir.

UMS ve UFRS temel alınarak halka açık şirketlerin mali tablolarının hazırlanması, denetlenmesi ve raporlanması Özel amaçlı  Bağımsız denetim raporlarının hazırlanması  Yeni T.T.K’na göre denetimi

Şirket ve  Marka değerlemesi raporlarının hazırlanması hususlarında Yetkili ve belgeli kadrosu ile hizmet vermektedir.

Şirketimiz, 2007 yılının mart ayından itibaren merkezi  A.B.D.’de olan,  muhasebe ve Denetim konusunda organizasyon olarak çalışan ve Dünyanın 115 ülkesinde bağlı ofisleri olan “The Leading Edge Alliance” organizasyonun Türkiye temsilciliğini icra etmektedir.

Ayrıca; Yeminli Mali Müşavirlik hizmetimiz ile 3568 sayılı yasa kapsamında denetlenecek olan firmalara Tam Tasdik Hizmeti sunulmaktadır.

Yeminli Mali Müşavirlik Hizmeti kapsamında KDV iadesi raporları ile bütün branşlarda gerçek ve tüzel kişilerin KDV iadeleri için rapor hazırlayarak iade alınmaları sağlanmaktadır.

Ofisimiz

İletişim Bilgileri

: 0216 463 55 10 - 11

: 0216 463 55 09

: denetim@analizbd.com.tr

: ymmhusam@yahoo.co.uk

: Kozyatağı Bayar Cad. No:105              ( yeni No: 99) K:2 D:9 Kadıköy İST.

: Erenköy - 068 058 0503